<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
âge  
danh từ giống đực
  • tuổi
tuổi của quả đất
hạn tuổi
sự miễn hạn tuổi
tuổi đi học
tuổi pháp định
tuổi giáo định
thời niên thiếu
tuổi trẻ
tuổi thơ
tuổi non nớt
tuổi trưởng thành
tuổi chín chắn
nhóm tuổi
cuộc đua dành cho ngựa thuộc mọi lứa tuổi
tuổi biết suy xét
già trước tuổi
do ông ta đã cao tuổi, do bà ta đã cao tuổi
phụ nữ đến tuổi mãn kinh
tuổi mãn kinh, tuổi sắp già
người cao tuổi
người ở tuổi trung niên
tôi đã quá tuổi để lo việc ấy
một bà khác cùng tuổi với bà ta
Charles VI băng hà [... [ở tuổi 55 (năm 55 tuổi)
ở tuổi thanh xuân
hắn đang ở tuổi cường tráng
giấu tuổi của mình
một người khó đoán được tuổi chính xác
không ngờ ông ta cao tuổi như vậy
  • tuổi già
khi tuổi già đã đến
  • thời đại
thời đại đồ đá đẽo
thời trung cổ
thời đại hoàng kim, thời vàng son, thời oanh liệt
từ thời này sang thời khác, suốt quá trình lịch sử
  • (động vật học) lứa tuổi (của con tằm...)
      • ngày xưa
      • ngày nay, thời đại ngày nay
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt