<
Trang chủ » Tra từ
áo dài  
[áo dài]
danh từ
  • oriental robe; Vietnamese dress (the long split tunic typically worn by Vietnamese women)
tunics are no status symbol, they wear them for they have no short jackets
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt