<
Trang chủ » Tra từ
ám sát  
[ám sát]
  • to murder; to assassinate
To escape assassination; to escape being assassinated
Các tổng thống Mỹ chết bị ám sát : Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley John F. Kennedy
US Presidents who were assassinated: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley and John F. Kennedy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt