<
Trang chủ » Tra từ
ông cụ  
[ông cụ]
  • Elderly gentleman, old gentleman.
  • your father; my father
My father.
  • old man, aged man
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt