<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cao Cửu Chiếu

Tiểu sử

Cao Cửu Chiếu là dòng dõi của Thượng thư bộ Binh đời Lê Hiến Tông là Cao Bá Hiên. Cao Cửu Chiếu là thân phụ Cao Bá ĐạtCao Bá Quát, danh sĩ đời Tự Đức, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, xứ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh xưa, nay là làng Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Gặp hồi loạn lạc cuối Lê, ông không ra thi cử, ở ẩn quê nhà. Đến đời Gia Long, ông làm Giáo thụ ở huyện Gia Định sau đổi là Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh được đương thời khen ngợi là người có đạo đức, giỏi văn chương.

Khi thấy vợ sinh đôi hai con là Cao Bá Đạt và Cao Bá Quát có tài văn xuất chúng, ông có lời khuyên sáng suốt: “Văn của Bá Đạt hơn về khuôn phép nhưng kém về tài tứ; văn của Bá Quát hơn về tài tứ nhưng kém về khuôn phép. Đem cái tài tứ của Bá Quát hợp cái khuôn phép của Bá Đạt, sẽ có thể trở nên bậc có văn tài hoàn toàn”.

Khi ông mất, mọi người đều thương tiếc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt