<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cao Hữu Dực

Cao Hữu Dực có sách chép là Cao Hữu Bằng hay Cao Hữu Phùng, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là danh thần đời Minh Mạng (明命;1791-1840), quê làng Thế Chí, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Năm Ất Dậu (1825), ông đỗ hương tiến, làm đến Thượng thư bộ Binh, rồi cùng Doãn Uẩn quản lí cơ vụ thành Trấn Tây tức Nam Vang, hay là Phnom Penh, vùng đất của Campuchia ngày nay. Có lần phạm lỗi sơ thất, ông phải giáng làm Viên ngoại lang bộ Binh, nhưng sung chức Hiệp tân.

Năm Mậu Thân (1848), đầu đời Thiệu Trị, ông quyền lĩnh Bố chánh sứ An Giang. Rồi vì việc thất thủ thành Trấn Tây, ông lại bị giáng chức, nhưng vẫn quyền lĩnh Án sát sứ An Giang. Ít lâu, lại bổ làm Tuyên phủ sứ Tây Ninh, rồi thăng Tổng đốc An Hà. Khi mất, được truy tặng Hiệp biện đại học sĩ, con ông là Cao Hữu Sung làm đến Tuần phủ.

Ông là tác giả tuồng Nôm: Địch Thanh li Thợn 1918.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt