<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ An Ninh

Làng An Ninh, nay thuộc xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Quê hương của Phạm Thị Toàn và Nguyễn Hữu Tính. Phạm Thị Toàn là con gái của Phạm Lương, tướng quân của Lý Bí. Bà nổi tiếng đẹp người đẹp nết. Nguyễn Hữu Tính là một võ tướng của Trần Hưng Đạo, từng lập công trong trận đánh tan đoàn thuyền của quân Nguyên trên sông Bạch Đằng năm 1288. Hằng năm, làng mở hội vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt