<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Aidia

AIDIA Lour., họ Cà phê - Rubiaceae [Chưa rõ từ nguyên] - Găng.

Cây nhỡ hay cây gỗ không gai. Lá mọc đối; lá kèm ngắn, rời hay dính.

Cụm hoa xim dạng ngù, ở nách lá hay đối diện với lá; hoa trắng hay vàng. Lá đài 5, ống hình trứng; cánh hoa 5 ít khi hơn, dính thành ống tràng hình ống hay dạng phễu, không lông; nhị 5, có chỉ nhị ngắn; đĩa mật dạng vòng; bầu có 2 ô, vòi nhụy ngắn, đầu nhụy đơn, hình thoi; noãn thường nhiều, đính noãn trong trục.

Quả dạng quả mọng, tròn, có 2 ô, chứa nhiều hạt.

Gồm 25 loài của Cựu lục địa; ở Việt Nam có 5 loài. Thường nói đến là:

Aidia cochinchinensis

Aidia henryi

Aidia oxyodonta


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt