<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Alangium

ALANGIUM Lam., họ Thôi chanh -  Alangiaceae [Tên tiếng Tamin ở Ấn Độ, Alangi] - Thôi ba, Thôi chanh, Quăng.

Cây gỗ hay cây nhỡ, không có gai, nhẵn hay có lông mịn. Lá mọc so le, không có lá kèm, nguyên hay chia thùy, thường không cân ở gốc, mỏng hay dai, có gân lông chim hay chân vịt.

Hoa đều, tập hợp thành cụm hoa xim ở nách lá, hoặc dạng ngù và phân nhánh, hoặc ít hoa không cuống hay có cuống. Hoa lưỡng tính, màu trắng hay vàng với cuống có khớp. Đài cụt với 4 - 10 răng tam giác. Cánh hoa 4 - 10, kéo dài, thường hình dải, xếp van. Nhị xen kẽ với cánh hoa, bằng số cánh hoa, có khi nhiều gấp 2 - 3 lần, rời hay hơi dính nhau. Bầu hạ 1 (2) ô, vòi nhụy đơn. Noãn đơn, treo.

Quả hạch dạng bầu dục - trứng hay hình cầu, kèm theo các vết tích của lá đài và đĩa mật, có một hạt, với vỏ quả ngoài nạc hay dai, vỏ quả trong hóa sừng hay hóa gỗ.

Gồm khoảng 20 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới và ôn đới của Đông Nam Á, Nhật Bản, Malaixia, Ôxtrâylia, Phitgi, Irian, Nuven Calêđôni, 1 loài ở Ôxtrâylia, châu Phi và Cômo, 1 đặc hữu của Mađagaxca và 14 loài ở Inđônêxia. Ở Việt Nam có 6 loài :

Alangium barbatum

Alangium chinense

Alangium kurzii

Alangium platanifolium

Alangium ridleyi

Alangium salviifolium


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt