<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Anconitum

ACONITUM L., họ Hoàng liên – Ranun-culaceae [Từ chữ Hy Lạp akoniton: kích thích; cây có tác dụng kích thích, có hiệu lực cao; có người cho là dẫn xuất từ chữ akone: là đá để làm nhọn, từ chữ aka: mũi nhọn, sắc; cũng dẫn đến ý nghĩa trên] - Ô đầu.

Cây thảo sống nhiều năm, mọc đứng. Lá có thùy chân vịt hay xẻ chân vịt. Cụm hoa ở nách lá hay ở ngọn, thành chùm hay chùy. Hoa không đều, 5 lá đài dạng cánh, cái trên dạng mũ phủ một phần lên các lá đài bên; nhị nhiều; bầu có 3 - 5 lá noãn rời. Quả đại.

Gồm khoảng 100 loài của các vùng ôn đới Bắc. Ở Việt Nam có 2 loài, loài sau đây đã biết công dụng :

Aconitum carmichaeli


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt