<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cao Bá Nghi

Danh thần Cao Bá Nghi đời Minh Mạng (明命; 1791 – 1841), không rõ năm sinh, năm mất và quê quán, ông nổi tiếng về tài văn học. Đương thời được bổ làm Đốc học thành Gia Định.

Khoảng năm Nhâm Ngọ (1822), chính ông đã soạn thảo bài văn bia Thoại Sơn (Núi Sập) thể theo ý Thoại Ngọc Hầu-Nguyễn Văn Thoại, nguyên văn chữ Hán, gồm 622 chữ, được truyền tụng đến bây giờ. Văn bia hiện còn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt