<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Aristida

ARISTIDA L., họ Lúa – Poaceae [Từ chữ Latinh arista: râu của bông; cụm hoa có nhiều lông] - Ba chia, Cỏ lông rồng.

Cỏ mọc thành bụi; thân rễ bò dài. Lá mọc tập trung ở gốc thân.

Cụm hoa dày. Bông nhỏ có cuống, không có đốt. Trục hoa thường có đốt ở trên mày; mày hoa cứng lại khi chín và tồn tại sau khi quả rụng.

Gồm đến 260 loài ở các vùng nóng. Ở Việt Nam có 5 loài. Thường nói đến là

Aristida chinensis

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt