<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa An Quốc

Chùa An Quốc toạ lạc tại xã Nghĩa Liệt, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chùa thờ Nguyễn Biểu, có khe Tiên Đơn, núi Tượng Đầu. Đây là nơi Nguyễn Biểu vâng mệnh vua Trùng Quang thời Hậu Trần đến thương thuyết với tướng Minh là Trương Phụ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt