<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Vạn Niên

Vị trí

Ngôi đình của làng Vạn Niên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đình được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17-18,  bố cục theo kiểu tiền 一 - Nhất hậu 丁 - Đinh. Đình được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm 1992.

Đối tượng suy tôn

thờ Thành hoàng là Nguyễn Quý Minh. Ông người làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, xuất thân nhà nghèo, cha mẹ mất sớm nhưng ông chịu khó học hành, thi đỗ đại khoa, được vua sai cầm quân đánh giặc.

Tương truyền, một lần Quý Minh cầm quân về Thanh Lâm dẹp loạn, giặc dựa vào đầm lầy, lau sậy um tùm hiểm trở chống trả quyết liệt, quân triều đình đánh mãi không xong. Nguyễn Quý Minh thấy ở ven sông chỗ giếng Nghè ngày nay, có một ông già cất vó bè sống trong túp lều đơn sơ, bèn hỏi kế phá giặc. Không ngờ ông già cất vó rất hiểu quân giặc, vẽ cho đại tướng sơ đồ vị trí trại giặc, nơi tiến nơi lui. Quý Minh cả mừng, hô quân xông trận, một lần dẹp tan. Chiến thắng trở về tìm người cất vó để trả ơn thì không thấy nữa.

Lễ hội

Hàng năm, vào 12 tháng giêng, nhân dân Vạn Niên tồ chức lễ hội trọng thể để nhớ ơn công lao của Thành hoàng và giáo dục con cháu tinh thần thượng võ. Phần lễ được tiến hành công phu, hấp dẫn. Trong lễ có trò Xông hệ rất hấp dẫn. Trò này diễn lại sự tích ông già cất vó bè có công giúp Quý Minh đánh giặc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt