<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Cổ Ngư

Làng thuộc xã Ngu Lâm, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, nay là xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Quê Lê Ninh (1858-1886). Ông theo vua Hàm Nghi kháng Pháp được là Bang biện quân vụ Hà Tĩnh. Giặc Pháp đốt làng Cổ Ngư quê ông và đổi là Lạc Thiện.  Em ông là Lê Võ (?-1941) một chí sĩ yêu nước theo cụ Phan Bội Châu, bị đày Côn Đảo đến năm 1925 mới được ra tù, về làng làm thuốc rồi mất. Làng Lạc Thiện còn có Lê Thước (1890-1975) đỗ giải nguyên khoa thi hương cuối cùng ở Nghệ An (1918), học giả, nhà giáo có nhiều công trình nghiên cứu văn, sử có giá trị.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt