<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hang Câu

Hang trên xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hang có dạng mái vòm, rộng và cao. Trên trần và vách hang có loài chim nhạn làm tổ. Chim nhạn là loại chim cánh trắng, đuôi trắng, suốt ngày săn mồi ở biển, khi có mồi thì bay về hang gọi bầy tới ăn. Vì thế trong hang lúc nào cũng ríu rít tiếng chim.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt