<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Bhesa

BHESA Buch. – Ham. ex Arn., họ Dây gối – Celastraceae [Chưa rõ từ nguyên ] – Bạc, Chùm bạc.

Cây gỗ. Lá mọc so le.

Cụm hoa chùm đơn hay kép. Hoa nhỏ, tạp tính Bầu 2 ô. Quả nang, chứa ít hạt, có áo hạt, không có cánh.

Gồm 5 loài phân bố từ Ấn Độ đến Malaixia. Ở nước ta có 1 loài.

Bhesa robusta


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt