<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Bauhinia

BAUHINIA L. họ Đậu – Fabaceae [Lấy tên của các nhà thực vật học Pháp Jean và Caspar Bauhin, thế kỷ thứ 16] - Móng bò.

Cây gỗ, cây nhỡ hay dây leo. Lá kèm sớm rụng. Lá đơn, nguyên, khía mép, có 2 thùy hoặc chia thành 2 lá chét rời nhau; gân giữa thường kéo dài thành mũi nhọn giữa các thùy.

Cụm hoa chùm, ngù hay chùy. Lá bắc và lá bắc con dễ rụng, cuống hoa ngắn hay dài, các lá bắc con mọc đối hay gần đối. Hoa lưỡng tính, ít khi đơn tính. Đài có 5 lá đài, dạng đấu, thành mo hay chia thành đoạn rời. Cánh hoa 5 gần bằng nhau. Nhị 10, 5, 3, 2, 1; bao phấn đính lưng; có các loại nhị sinh sản, nhị tiêu giảm và nhị lép. Đĩa mật có hoặc không. Bầu có cuống, ít khi không cuống; noãn 1 - 20 hay hơn; vòi nhụy ngắn hay dài, không lông hay có lông nhung; đầu nhụy thay đổi, hình đầu hay hình khiên.

Quả mở, ít khi không mở. Hạt thường dẹp, hình tròn hay hình trái xoan.

Gồm khoảng 60 loài phân bố ở các vùng nóng; ở Việt Nam có 33 loài.

Bauhinia acuminata

Bauhinia baccacensis

Bauhinia bracteata

Bauhinia cardinalis

Bauhinia championii

Bauhinia coccinea

Bauhinia curtisii

Bauhinia glauca

Bauhinia hirsuta

Bauhinia khasiana

Bauhinia lakhonensis

Bauhinia malabarica

Bauhinia monandra

Bauhinia ornata

Bauhinia purpurea

Bauhinia pyrrhoclada

Bauhinia racemosa

Bauhinia rubro - villosa

Bauhinia saccocalyx

Bauhinia scandens

Bauhinia tomentosa

Bauhinia touranensis

Bauhinia variegata

Bauhinia viridescens


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt