<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Cầu Già

Rạch ở các xã An Phú Tây, Tân Quý Tây, Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, dài 1.700m. Rạch chảy dưới Cầu Già nên mang tên trên. Có lẽ là Cầu Dà (dà: tên cây), bị viết sai chính tả.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt