<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20.10.1930, Hội phụ nữ phản đế Việt Nam được thành lập (tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) với mục đích tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng.

Trải qua các thời kỳ, tùy theo tình hình, nhiệm vụ được giao, hội có các tên gọi: Hội Phụ nữ Giải phóng ( từ năm 1930 – 1935), Hội Phụ nữ Dân chủ ( từ năm 1936 – 1938); Hội Phụ nữ Phản đế ( từ năm 1939 – 1941); Đoàn Phụ nữ Cứu quốc (từ năm 941 – 1945).

Duyên dáng áo dài. Ảnh: khoahọc

 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Hiện nay, hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ Hiệp Hội các nước Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN.
Mục tiêu hoạt động của hội là vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ:

 • Từ 1950 – 1956: Bà Lê Thị Xuyến.

 • Từ 1956 – 1961: Bà Nguyễn Thị Thập

 • Từ 1961- 1974: Bà Nguyễn Thị Thập

 • Từ 1974 – 1982: Bà Hà Thị Quế. Trong nhiệm kỳ đại hội này có 2 sự kiện quan trọng đó là: Đại hội quyết định lấy ngày 20.10.1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Hội nghị thống nhất Hội LHPN toàn quốc từ ngày 10- 16.6.1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Từ 1982 – 1987: Bà Nguyễn Thị Định

 • Từ 1987- 1992: Bà Nguyễn Thị Định

 • Từ 1992 – 1997: Bà Trương Mỹ Hoa

 • Từ 1997 – 2002: Bà Trương Mỹ Hoa. Tháng 2.1998, bà Trương Mỹ Hoa đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội; BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam bầu bà Hà Thị Khiết giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

 • Từ 2002 – 2007: Bà Hà Thị Khiết.

Hội LHPN Việt Nam được cơ cấu thành 4 cấp:

 • Trung ương

 •  Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương.

 •  Xã, phường, thị trấn và tương đương.

Tham khảo

Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Báo Pháp Luật TP.HCM  ngày  20.10.2007.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm: Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam – Báo Sài Gòn giải phóng ngày 20.10.2008.

Trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt