<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 28.9.1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167 lấy ngày 20.11 hàng năm là ngày nhà giáo Việt Nam.

Theo quyết định trên, ngày nhà giáo Việt Nam hàng năm là dịp để ngành giáo dục kiểm điểm những việc đã làm và xây dựng kế hoạch cho những việc cần tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống của giáo giới, rèn luyện phẩm chất và nǎng lực, nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội, từ đó phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả mà xã hội giao phó.

Tặng hoa cho thầy cô. Ảnh: economics

Ngày 20.11 cũng là ngày toàn xã hội tôn vinh nghề giáo viên, trong dịp này, các cấp, các ngành cần gặp gỡ, thǎm hỏi, động viên giáo viên và tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Hiện nay, ngành giáo dục Việt Nam có hơn 1 triệu giáo viên các cấp học, từ mầm non đến đại học.

Năm 2008, toàn ngành giáo dục có hơn 900 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú. Trong đó, 101 nhà giáo “đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc” được vinh danh danh hiệu nhà giáo nhân dân, 815 nhà giáo khác được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.

Ngày 30.8.1957 tại Warszawa, Ba Lan, Hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 đã quyết định lấy ngày 20.11 hằng năm làm ngày kỉ niệm và tuyên truyền rộng rãi nội dung tiến bộ của “Hiến chương các nhà giáo”.

Ngày 20.11.1958, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo (tổ chức ở miền Bắc ). Những năm sau đó, ngày 20.11 cũng được tổ chức ở các vùng giải phóng miền Nam.

Tham khảo

Những việc làm ấm lòng thầy cô – Báo Hà Nội Mới ngày 20.11.2008.

Danh xưng các nhà giáo – Báo Người Lao Động ngày 18.11.2008.

101 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo nhân dân – Báo Tuổi Trẻ ngày 19.11.2008.

Ngày nhà giáo Việt nam 20.11 – Trang bachkhoatoanthu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt