<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày Khuyến học Việt Nam

 Ngày 2.10.2008, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm tròn 12 tuổi, Hội Khuyến học Việt Nam công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày này hằng năm là ngày Khuyến học Việt Nam.

Ngày 2.10 được chọn là Ngày khuyến học Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Lễ trao học bổng của doanh nghiệp kết hợp với Hội khuyến học. Ảnh: hoikhuyenhocvietnam

Đây là lần đầu tiên, những người làm khuyến học có ngày lễ riêng, ngày tôn vinh những tấm gương hiếu học, hết lòng vì việc học.

Hiện nay, ở  tất cả các tỉnh thành, quận huyện và 98% xã phường trong cả nước đều có Hội Khuyến học.

Quỹ Khuyến học hiện có khoảng 450 tỉ đồng, mỗi năm cấp khoảng 2,5 triệu suất học bổng cho những học sinh, sinh viên hiếu học.

Hội Khuyến học có hơn 6 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 250.000 chi hội trên toàn quốc.

Tham khảo

2.10 hằng năm là Ngày khuyến học VN – Báo Thanh Niên ngày 2.10.2008.

Hội Khuyến học Việt Nam - “cánh tay phải” thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài – Báo Sài Gòn giải phóng ngày 2.10.2008.

Ngày 2-10: Ngày khuyến học Việt Nam – Báo Tuổi Trẻ ngày  3.10.2008.

Ngày khuyến học Việt Nam (2.10): Toả sáng những tấm lòng – Báo Hà Nội Mới ngày 2.10.2008.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt