<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày Đô thị Việt Nam

 

Ngày 20.10.2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 8.11 hàng năm là ngày Đô thị Việt Nam.

Lý do chọn ngày 8.11 là ngày đô thị Việt Nam vì đây là ngày thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (Hội được thành lập từ năm 1998). Mục đích của ngày đô thị Việt Nam là tôn vinh, công nhận vai trò của công tác quy hoạch và phát triển đô thị để đô thị ngày càng hoàn thiện và phát triển bền vững.

Đô thị Việt Nam hiện đại. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Năm 1949, Hiệp hội Quốc tế các nhà quy hoạch đô thị (QHĐT) và Vùng đã lấy ngày 8.11 hàng năm là ngày Đô thị hóa thế giới hay còn gọi là ngày QHĐT thế giới. Tính đến nay, có 30 quốc gia đã tham gia hiệp hội. Mục tiêu của ngày QHĐT thế giới là thu hút sự chú ý của cộng đồng đối với công tác QH ĐT và quy hoạch vùng trên toàn thế giới, đặc biệt là hiệu quả của công tác quy hoạch đối với chất lượng chỗ ở và môi trường toàn cầu.

 

Ngày 8.11.2008, là ngày Đô thị Việt Nam lần đầu tiên.

năm 1949, giáo sư Carlos Maria Della Pao Lera của Trường đại học Buenos Aires đề xuất lấy ngày 8.11 là Ngày đô thị hóa thế giới.

Tham khảo

8/11 - Ngày đô thị Việt Nam – Báo Vietnamnet ngày  8.11.2008.

Ngày Đô thị Việt Nam: Ngày đặc biệt – Báo Công Thương ngày  9.11.2008.

8-11 hàng năm là Ngày Đô thị Việt Nam – Báo Pháp Luật TP.HCM ngày  10.11.2008.

Ngày 8/11 hàng năm là Ngày Đô thị Việt Nam – Báo Tiền Phong ngày  22.10.2008.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt