<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày 3 tháng 2
Ngày thành lập Đảng

Sơ lược
 

Từ ngày 3-7.2.1930, tại Cửu Long, Hong Kong, Trung Quốc, thay mặt tổ chức Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các Đảng Cộng sản trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất để lãnh đạo Cách mạng giải phóng dân tộc.

Chi tiết
 

Năm 1929 ở Việt Nam đã có 3 tổ chức Cộng sản, nhưng 3 tổ chức trên hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, ảnh hưởng không tốt đến phong trào. Yêu cầu cấp thiết là phải có sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng của giai cấp công nhân, vì thế, Quốc tế Cộng sản đã ủy nhiệm cho Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất.

Bia tưởng niệm TBT Trần Phú. Ảnh: website quận 10

Nguyễn Ái Quốc đã mời đại biểu của 3 tổ chức Cộng sản tham dự hội nghị hợp nhất trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 7.2.1930 tại Hong Kong, Trung Quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bỏ mọi thành kiến, thành thật hợp tác, lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị cũng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo với 5 nội dung chính:

  • Lúc đầu làm cách mạng tư sản dân quyền sau đó tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội.

  • Nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng tư sản dân quyền. Đánh đuổi đế quốc giành độc lập cho dân tộc, đánh đổ địa chủ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

  • Lực lượng cách mạng gồm công nhân, nông dân đồng thời phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông... theo cách mạng.

  • Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.

Thông tin mở rộng
 

Những dấu mốc quan trọng trước khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập.

Tháng 6.1925, Nguyễn Ái Quốc tổ chức ra Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội.

Tháng 3.1929, chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập tại tại nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội, gồm có 7 đảng viên: Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuân.

Ngày 17.6.1929, tại nhà số 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, đại biểu các tổ chức cơ sở đảng ở miền Bắc đã họp quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Tháng 7.1929, thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

Tháng 9.1929, Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời.

Từ ngày 3 - 7.2.1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì cuộc họp hội nghị thống nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 24.2.1930 Đông Dương Cộng sản liên đoàn cũng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ ngày 14 đến 31.10.1930, Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư.

Thông tin tham khảo
 

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2009)  – Báo Thanh Niên ngày 3.2.2009.

79 mùa xuân quang vinh của Đảng – Báo Đà Nẵng ngày 3.2.2009.

Website thành đoàn TP.HCM.

Báo Đảng Cộng sản.


Giáo sư Lê Trí Viễn từ trần

Sơ lược
 

Ngày 3.2.2012, Giáo sư - nhà giáo nhân dân Lê Trí Viễn đã từ trần tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 93 tuổi.

Tiểu sử
 

Giáo sư Lê Trí Viễn sinh ngày 10.3.1919 tại Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 1939, dạy tiểu học tại Điện Bàn, dạy trung học tại chiến khu Liên khu IV và V.

Từ năm 1958, giảng dạy tại đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ 1963 – 1978, giữ chức chủ nhiệm khoa Ngữ văn đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó chuyển vào giảng dạy tại đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1980, ông được Nhà nước phong chức danh Giáo sư.

Năm 1990, được phong danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Năm 2012, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Tác phẩm
 

Ngoài việc dạy học, giáo sư còn là tác giả của nhiều tác phẩm như: Việt Nam Văn học sử - Thời đại Lê mạt – Nguyễn sơ (NXB Tinh Tiến, Liên khu V, 1951), Một số vấn đề Lịch sử Văn học Việt Nam (Trường đại học Bắc Kinh xb, 1961), Những bài giảng văn ở đại học (NXB Giáo dục, H, 1982)...

Với bút danh Dư Lê, Giáo sư Lê Trí Viễn đã dịch nhiều bài thơ yêu nước, chống thực dân Pháp của các chí sĩ Việt Nam cuối 19 – đầu 20 và là dịch giả một số tác phẩm văn học Pháp và Anh.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt