<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Thạch Tướng Quân

Ngôi đền nằm trên ngọn Phượng Hoàng, trong dãy núi Bổ Đà, thuộc xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đền thờ Hùng Thạch tướng quân. Tương truyền, ông sinh ra từ 1 tảng đá, có công đánh giặc phương Bắc. Sau khi dẹp tan giặc, ông bèn trở về trời. Vua sai lập đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt