<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Bình Trung

Chùa Bình Trung toạ lạc tại xã Hà Trung, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là ngôi chùa do Tham chính hầu Trần Đình Ân (1626 – 1706) dựng. Trước chùa có bia công thần ghi sự nghiệp của Trần Đình Ân, do chúa Nguyễn Phúc Chu dựng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt