<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Thiên Bình

Chùa ở thôn Yên Bảo, làng Đoan Xá, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thời Lê Chiêu Thống (1787-1788), Đông Phái hầu đắp lũy đất quanh chùa là nơi đồn trú, nay vẫn còn di tích.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt