<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Thiền Lam

Chùa ở đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tương truyền do hòa thượng Thạch Liêm xây dựng, trùng tu vào khoảng niên hiệu Gia Long (1802-1819). Chùa có quả chuông đồng đúc năm 1716, nguyên là chuông của một ngôi chùa ở Thăng Long chở về năm 1802.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt