<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phủ Thiệu Thiên

Thiệu Thiên là phủ có từ thời Lê, gồm 8 huyện: Lương Giang (34 xã, 14 hương, 21 sách), Dông Sơn (46 xã), Lôi Dương (48 xã, 17 trang. 22 sách), Vĩnh Phúc (36 xã), An Định (41 xã, 3 sách), Thạch Thành 940 sách), Bình Giang (7 xã, 5 trang, 19 sách), Cẩm Thủy (49 sách). Nay là huyện Thiệu Hóa ( tỉnh Thanh Hóa). Dải đất ở vào miền thượng du đạo Thanh Hoa, núi sông quanh bọc. Có sông Mã và sông Lương chảy qua, hợp lại một dòng. Cuối đời Trần, Hồ Quý Ly dời đô đến động An Tôn, gọi là Tây Đô; đắp thành đào hào nền vuông bền vững. Lê Thái tổ khởi nghĩa ở đất Lam Sơn, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thiệu Hóa), chặn được chỗ hiểm yếu, làm nơi gây dựng cơ đồ nhà Lê.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt