<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Thị Tính

Thị Tính là nhánh sông của sông Sài Gòn chảy từ Bắc xuống nam qua xóm Thị Tính, cách Sài Gòn khoảng 40km về phía Bắc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt