<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nhà thờ Thôn Tư

Nhà thờ Thôn Tư thuộc ấp 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đây là nhà thờ duy nhất của huyện Bù Đốp, tên nhà thờ do tên khu vực mà ra.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt