<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng Tân Hội

Làng thuộc huyện Tân Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định cũ. Nay thuộc quận 5quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, quê Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883). Năm 1831 đỗ cử nhân, làm quan đến tuần vũ tỉnh Hà Tiên. Khi Pháp chiếm Nam bộ, ông bỏ quay về ở ẩn, làm thơ ca để tỏ sự bất bình vì đất nước rơi vào tay thực dân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt