<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Tân Long

Thôn của tổng An Thủy, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hoà vào triều Gia Long. Triều Minh Mạng, thôn thuộc tổng An Thủy Đông, huyện Bình An, phủ Phước Long, tỉnh Biên Hoà. Thời Thiệu Trị, Tự Đức, thôn thuộc tổng An Thủy, huyện Ngãi An cùng phủ. Đầu thời Pháp thuộc, thôn thuộc tổng An Thủy, hạt thanh tra Biên Hoà. Từ ngày 05-01-1876, Tân Long là làng thuộc hạt tham biện Sài Gòn; từ ngày 01-01-1900, thuộc tỉnh Gia Định; từ ngày 01-01-1918; thuộc quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Từ ngày 01-01-1928, làng Tân Long hợp với làng An Nhơn và ấp Chiêu Liêm thành làng Hoà Hiệp. Ngày 09-12-1939, làng Hoà Hiệp hợp nhất với các làng Đông Tác, Đông Minh, Tân Ninh thành làng Tân Đông Hiệp; sau năm 1956, Tân Đông Hiệp là xã của quận Dĩ An, tỉnh Biên Hoà; sau 30-04-1975, huyện Dĩ An thuộc tỉnh Sông Bé; nay thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt