<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Tân Liễu

Năm 1820, là thôn của tổng Long Hưng, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1836, là thôn của tổng Phước Điền Trung, huyện Phước Lộc, tỉnh Gia Định. Năm 1880, là xã thôn của tổng Phước Điền Thượng, hạt Chợ Lớn. Nay thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt