<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Tân Lập

Rạch Tân Lập chảy trên địa bàn xã Thạnh Hoà Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Rạch Tân Lập giao với sông Bến Chùa tại ranh giới giữa hai xã Thạnh Hoà Sơn và Hiệp Mỹ Tây.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt