<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Tân Tạo

Năm 1820, là thôn của tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1836, là thôn của tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Năm 1880, thuộc hạt Chợ Lớn, rồi tỉnh Chợ Lớn. Năm 1972, là xã của quận  Bình Chánh, tỉnh Gia Định. Nay là phường Tân Tạo, quận Bình Tânthành phố Hồ Chí Minh.

Cầu trên tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, dài 62,7m, rộng 7m, lề 1m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt