<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Tân Sơn Nhì

Thôn xưa được thành lập năm 1836 thuộc tổng Dương Hoà Thượng, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Năm 1880, là xã thôn cũa tổng Dương Hoà Thượng, hạt Sài Gòn. Năm 1954, thuộc tổng cũ, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Năm 1972 là xã của quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nay là địa phận các phường từ 9 đến 16, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt