<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phường Tân Thiện

Tân Thiện là phường của thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Phường được thành lập trên cơ sở 377,98 ha diện tích tự nhiên và 9.710 nhân khẩu của xã Tân Thiện. Phía Đông giáp phường Bình Tân,Tây giáp xã Tân Phước, phía Nam giáp phường Phước Hội và xã Tân Phước, phía Bắc giáp các phường Tân An, Bình Tân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt