<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng Tân Thuận

Làng thuộc quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc; nay thuộc xã Tân Thuận Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; là quê hương của Nguyễn Quang Diệu (1880 - 1936).

Nguyễn Quang Diệu sinh năm Canh Thìn (1880), tự là Tử Ngọc, hiệu Cảnh Sơn (hay Nam Sơn). Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học. Thuở nhỏ, ông được học cả chữ quốc ngữ và chữ Hán. Ông giác ngộ tinh thần yêu nước từ nhỏ, thường xuyên theo dõi tình hình phong trào yêu nước kháng Pháp trong cả nước.

Năm 1907, ông tham gia phong trào Đông Du với tư cách cổ động viên, vận động thanh niên sang Nhật du học, quyên góp ủng hộ phong trào, góp phần đưa vùng Cao Lãnh trở thành một trong những nơi có phong trào Đông Du mạnh ở miền Nam.

Tháng 05-1913, ông vượt biển sang Hồng Kông, bị Pháp bắt và đày sang đảo Guyane (Nam Mỹ). Sau đó ông vượt ngục trở về nước tiếp tục hoạt động ở Sài Gòn rồi đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngày 15-05 năm Canh Tý (1936), ông bị bệnh qua đời tại Tân Châu (An Giang), được an táng tại đây; năm 1989 ông được cải táng về quê nhà. Ông sáng tác nhiều, nhưng vẫn chưa được tập hợp và công bố.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt