<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Tân Phước

Tổng quan
 

Huyện ở phía Bắc của tỉnh Tiền Giang; Bắc giáp huyện Thạnh Hoá của tỉnh Long An; Nam giáp huyện Cai Lậyhuyện Châu Thành cùng tỉnh; Tây giáp huyện Tân Thạnh của tỉnh Long Anhuyện Cai Lậy cùng tỉnh; Đông giáp huyện Thủ Thừathành phố Tân An của tỉnh Long An. Về hành chánh, huyện bao gồm thị trấn Mỹ Phước và 12 xã là: Tân Hoà Thành, Tân Lập I, Tân Lập II, Phú Mỹ, Hưng Thạnh, Mỹ Phước, Phước Lập, Tân Hoà Đông, Tân Hoà Tây, Thạnh Hoà, Thạnh Tân, Thạnh Mỹ.

Huyện nằm trong vùng trũng Đồng Tháp Mười, đất đai nhiễm phèn nặng, là huyện có mật độ dân cư và hạ tầng xã hội hạn chế nhất ở Tiền Giang. Dù đã có nhiều cố gắng, song hiện nay Tân Phước vẫn là huyện nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Huyện có nông trường Tân Lập chuyên trồng khóm, có khu bảo tồn sinh thái ở xã Thạnh Tân với diện tích hơn 100 ha rừng tràm cùng hệ động thực vật phong phú, đặc trưng cho hệ sinh thái Đồng Tháp Mười. Về di tích lịch sử kiến trúc, huyện có Bến đò Phú Mỹ và chùa Linh Phước là hai địa điểm nổi tiếng.

Lịch sử
 

Theo địa chí Tiền Giang, vùng đất Tân Phước khi xưa là vùng ngập úng, ít có cư dân sinh sống. Năm 1785,  Đô đốc Đặng Trấn của Tây Sơn cho đào kênh Bà Bèo, từ đó, dân cư bắt đầu tập trung về sinh sống. Nhờ có con kênh Bà Bèo, người dân tiến sâu hơn để khai phá vùng đồng phèn, lập làng Mỹ Hạnh Đông (huyện Cai lậy) và các làng Mỹ Điền, Phước Lập, Hưng Thạnh, Phú Mỹ... thuộc huyện Tân Phước ngày nay.

Sau năm 1975, địa bàn Tân Phước thuộc các huyện Cai Lậy, Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Ngày 11-07-1994, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 68/CP, thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở diện tích tự nhiên 10.634,72 ha (trong đó có 580 ha giao lại cho Long An), nhân khẩu 5.698 của huyện Cai Lậy và diện tích tự nhiên 23.486,53 ha (trong đó có 550,81 ha giao cho tỉnh Long An), nhân khẩu 36.333 của huyện Châu Thành.

Huyện Tân Phước có 32.991,44 ha; nhân khẩu 42.031; gồm 13 đơn vị hành chính là:

- Xã Phú Mỹ có diện tích tự nhiên 1.228,80 ha; nhân khẩu 8.091. Địa giới xã Phú Mỹ: phía Đông giáp tỉnh Long An; phía Tây giáp xã Hưng Thạnh; phía Nam giáp xã Tân Hoà Thành; phía Bắc giáp tỉnh Long An và xã Tân Hoà Đông.

- Xã Tân Hoà Thành có diện tích tự nhiên 1.747 ha; nhân khẩu 8.360. Địa giới xã Tân Hoà Thành: phía Đông giáp tỉnh Long An; phía Tây giáp xã Tân Lập 2; phía Nam giáp xã Tân Lý Đông và xã Tân Lập 1; phía Bắc giáp xã Phú Mỹ và xã Hưng Thạnh.

- Xã Hưng Thạnh có diện tích tự nhiên 3.124,07 ha; nhân khẩu 5.340. Địa giới xã Hưng Thạnh: phía Đông giáp xã Phú Mỹ; phía Tây giáp xã Mỹ Phước; phía Nam giáp xã Tân Lập 2 và xã Tân Hoà Thành; phía Bắc giáp xã Tân Hoà Đông.

- Xã Mỹ Phước có diện tích tự nhiên 3.900,82 ha; nhân khẩu 2.972. Địa giới xã Mỹ Phước: phía Đông giáp xã Hưng Thạnh; phía Tây giáp xã Tân Hoà Tây; phía Nam giáp xã Tân Lập 2, xã Phước Lập và Thị trấn Mỹ Phước; phía Bắc giáp xã Thạnh Mỹ và xã Thạnh Tân.

- Xã Tân Hoà Đông có diện tích tự nhiên 2.614 ha; nhân khẩu 1.181. Địa giới xã Tân Hoà Đông: phía Đông giáp tỉnh Long An; phía Tây giáp xã Thạnh Mỹ; phía Nam giáp xã Hưng Thạnh và xã Phú Mỹ; phía Bắc giáp tỉnh Long An.

- Xã Tân Hoà Tây có diện tích tự nhiên 3.352 ha; nhân khẩu 2.853. Địa giới xã Tân Hoà Tây: phía Đông giáp xã Mỹ Phước; phía Tây giáp xã Phú Cường; phía Nam giáp xã Mỹ Hạnh Đông; phía Bắc giáp xã Thạnh Tân và xã Thạnh Hoà.

- Xã Thạnh Mỹ có diện tích tự nhiên 2.805,54 ha; nhân khẩu 789. Địa giới xã Thạnh Mỹ: phía Đông giáp xã Tân Hoà Đông; phía Tây giáp xã Thạnh Tân; phía Nam giáp xã Mỹ Phước; phía Bắc giáp tỉnh Long An.

- Xã Thạnh Hoà có diện tích tự nhiên 2.662,27 ha; nhân khẩu 627. Địa giới xã Thạnh Hoà: Phía Đông giáp xã Thạnh Mỹ; phía Tây giáp tỉnh Long An; phía Nam giáp xã Tân Hoà Tây; phía Bắc giáp tỉnh Long An.

- Xã Thạnh Tân có diện tích tự nhiên 3.319,8 ha; nhân khẩu 541. Địa giới xã Thạnh Tân: phía Đông giáp xã Thạnh Mỹ; phía Tây giáp xã Thạnh Hoà; phía Nam giáp xã Tân Hoà Tây và xã Mỹ Phước; phía Bắc giáp tỉnh Long An.

- Xã Phước Lập có diện tích tự nhiên 3.442,78 ha; nhân khẩu 5942. Địa giới xã Phước Lập: phía Đông giáp xã Tân Lập 1 và xã Tân Lập 2; phía Tây giáp huyện Châu Thành và xã Mỹ Hạnh Đông, xã Tân Phú huyện Cai Lậy; phía Nam giáp xã Long Định; phía Bắc giáp xã Mỹ Phước và thị trấn Mỹ Phước.

- Xã Tân Lập 1 có diện tích tự nhiên 2.870,99 ha; nhân khẩu 1800. Địa giới xã Tân Lập 1: phía Đông giáp xã Tân Lý Đông; phía Tây giáp xã Phước Lập; phía Nam giáp xã Long Định, xã Tam Hiệp, xã Thân Cửu Nghĩa; phía Bắc giáp xã Tân Lập 2 và xã Tân Hoà Thành.

- Xã Tân Lập 2 có diện tích tự nhiên 1.647,11 ha; nhân khẩu 1525. Địa giới xã Tân Lập 2: phía Đông giáp xã Hưng Thạnh và xã Tân Hoà Thành; phía Tây giáp xã Phước Lập; phía Nam giáp xã Tân Lập 1; phía Bắc giáp xã Mỹ Phước và xã Hưng Thạnh.

- Thị trấn Mỹ Phước có diện tích tự nhiên 247,57 hécta; nhân khẩu 2000. Địa giới thị trấn Mỹ Phước: phía Đông, phía Tây, phía Nam giáp xã Phước Lập; phía Bắc giáp xã Mỹ Phước.

Điều kiện tự nhiên
 

Tân Phước nằm trong vùng trũng của vùng Đồng Tháp Mười nên đất đai bị nhiễm phèn rất nặng, hàng năm có 6 tháng khô và 6 tháng nước. Vào mùa khô, huyện thiếu nước trầm trọng. Kênh Nguyễn Văn Tiếp là con kênh lớn nhất, chia địa bàn huyện thành 2 vùng Nam - Bắc. Tại thị trấn Mỹ Phước có kênh Xáng - Nguyễn Tất Thành nối kênh Nguyễn Văn Tiếp với sông Tiền, là nguồn cung cấp nước ngọt chủ yếu cho cả huyện. Vào mùa nước nổi, toàn bộ địa bàn huyện bị ngập nước, phương tiện giao thông chính là ghe, xuồng.

Thực vật chủ yếu là các loài chịu nước, chịu phèn như: tràm, cà na, bình bát, năn, bàng. Bù lại, động vật rất phong phú với nhiều loài chim chóc, các loại cá đồng, rắn, rùa, trăn nhiều vô kể. Đến nay vẫn còn những địa danh gắn liền với chim, cá như Tràm Cá Sặc, Tràm Cá Bông, Tràm Quạ, Láng Cò …

Kinh tế
 

Kinh tế chủ lực của huyện là Nông - Lâm nghiệp. Cây trồng chủ lực là: dứa có diện tích khoảng 12.000 ha, sản lượng hàng năm 200.000 tấn; lúa có diện tích khoảng 5.300 ha, diện tích gieo trồng hàng năm 12.000 ha, sản lượng bình quân 55.000 tấn/năm; khoai mỡ có diện tích 1.000 ha, sản lượng hàng năm 14.000 tấn; hoa màu thực phẩm các loại có diện tích khoảng 1.000 ha, sản lượng hàng năm 12.000 tấn. Rừng có diện tích 9.500 ha, trong đó, cây tràm chiếm 8.100 ha, cây bạch đàn chiếm 1.400 ha.

Công nghiệp - Xây dựng bước đầu có những tín hiệu khả quan. Khu vực công nghiệp Đông Nam Tân Phước được tỉnh quy hoạch với diện tích trên 3600 ha. Trong đó, khu công nghiệp Long Giang với diện tích 600 ha đang xúc tiến hình thành ở Tân Lập 1. Huyện đang quy hoạch cụm công nghiệp ở xã Phú Mỹ, diện tích 30 ha phục vụ cho công nghiệp chế biến: xay xát, chế biến khóm, khoai, bột giấy từ nguồn nguyên liệu ưu thế của địa phương.

Thương mại - Dịch vụ: huyện có 3 chợ đầu mối: chợ thị trấn Mỹ Phước, Chợ Bắc Đông và chợ Phú Mỹ. Huyện đang dự kiến đầu tư sân golf và khu nghĩ dưỡng 300 đến 500 ha ở xã Tân Lập I và xã Tân Hoà Thành.

Theo thông tin từ webiste Tanphuoc.vn, năm 2009, giá trị GDP của huyện trên 312 tỷ 400 triệu VNĐ, tăng 12,22 % so với năm 2008; GDP bình quân đầu người là 8,37 triệu VNĐ; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp thực hiện được trên 745 tỷ 260 triệu VNĐ; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện được trên 125 tỷ 300 triệu VNĐ, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ thực hiện được trên 153 tỷ 480 triệu VNĐ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là trên 21 tỷ 220 triệu VNĐ. Riêng lĩnh vực nông - lâm nghiệp, năm 2009, toàn huyện đã xuống giống và thu hoạch được 13.780 ha lúa, tổng diện tích khóm trên địa bàn huyện đạt trên 11.800 ha; diện tích rừng giảm còn 7.218 ha. Khóm Tân Phước đã được Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Bộ Khoa học - Công nghệ) cấp giấy chứng nhận sản xuất đạt tiêu chí VietGAP vào ngày 28-08-2009.

Xã hội
 

- Giáo dục: trên địa bàn huyện có 25 trường gồm: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, có 2 trường phổ thông trung học (PTTH Nguyễn Văn Tiếp và PTTH Tân Phước. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về công tác phổ cập trung học cơ sở năm 2006.

- Y tế: huyện có 12 trạm y tế các xã, các trạm y tế đều có bác sĩ tăng cường về điều trị.

- Hạ tầng xã hội: tính đến ngày 20-01-2010, huyện đã thực hiện được 05 cụm dân cư vượt lũ gồm: thị trấn Mỹ Phước, Hưng Thạnh, Thạnh Hoà, Thạnh Tân và Tân Lập 2, đã bố trí cho 1.453 hộ vào cất nhà tại các tuyến dân cư này; toàn huyện có 13.225 hộ sử dụng điện và 11.387 hộ sử dụng nước sạch. Trong năm 2009, huyện đã thực hiện 14 công trình thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài trên 18.600 m (Thông tin từ Website Tanphuoc.vn).

- Giao thông:

+ Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đi qua 2 xã Tân Lập 1 và Phước Lập của huyện.

+ Đường tỉnh 865 chạy song song với kênh Nguyễn Văn Tiếp, đi các tỉnh Đồng Tháp, Long An.

+ Đường Tỉnh 867 (từ thị trấn Mỹ Phước đến ngã năm Bắc Đông) chuẩn bị đầu tư xây dựng và bắt cầu kênh Bắc Đông qua huyện Thạnh Hoá (tỉnh Long An), tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thông suốt từ huyện ra vùng lân cận.

+ Đường 874 (từ thị trấn Mỹ Phước - ranh huyện Cai lậy) đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho nhân dân trong việc tham quan Khu di tích chiến thắng Ấp Bắc.

+ Đường nhựa vào khu Bảo tồn sinh thái đang lập dự án đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho du khách tham quan du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười.

+ Kênh Nguyễn Văn Tiếp chuẩn bị được nạo vét mở rộng phục vụ giao thông thủy, có thể cho xà lan 400 - 600 tấn lưu thông thông suốt cả khu vực Đồng Tháp Mười.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt