<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thành cổ Tân Sở

Vị trí

Thành Tân Sở tại cao nguyên Cùa, thuộc làng Mai Đàn, xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Thành Tân Sở là căn cứ kháng chiến do triều đình Huế giao cho Nguyễn Văn Tường xây dựng từ năm 1883 và hoàn thành vào năm 1885.

Kiến trúc

Thành ngoài rộng 23 ha, hình chữ nhật, dài 548m, rộng 418m, gồm bốn cửa Tiền, Hậu, Tả, Hữu đắp bằng đất nện. Phía ngoài thành có hàng rào cọc nhọn và hệ thống hào sâu 2m, rộng 10m. Bốn phía thành trồng tre kín, mỗi góc thành có một cái giếng sâu 20m. Trong thành là một hệ thống gồm nhiều trại lính, kho lương, kho vũ khí, bãi tập. Góc cổng Tiền và Hậu có đồn quan sát từ xa, cổng Tiền, cổng Tả có các trại lính trực chiến. bốn góc đều có các ụ súng hướng ra để bảo vệ thành Nội.

Thành Nội được xây dựng bằng gạch vững chắc, chiều dài 165m, rộng 100m. Bên trong thành Nội là cung vua, và 5 cửa thành Tiền, Hậu, Tả, Hữu và Ngọ Môn dành riêng cho vua và đại thần ra vào.

Sự kiện

Năm 1884, triều đình Huế ký hoà ước Giáp Thân công nhận quyền bảo hộ của Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy vậy, nhân dân ta ở nhiều nơi không chịu hạ vũ khí. Ngay tại triều đình, một nhóm triều thần yêu nước đã tập hợp xung quanh Tôn Thất Thuyết, bí mật chuẩn bị lực lượng để chống Pháp. Ngay sau khi kinh thành Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và triều thần ra Tân Sở, và ngày 13-7-1885 vua Hàm Nghi ban bố dụ Cần Vương khởi phát phong trào chống Pháp trong cả nước. Phong trào lan rộng khắp nơi và kéo dài tới đầu thế kỷ XX.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt