<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Trà

Phụ lưu bên trái của sông Vàm Cỏ Đông. Sông bắt nguồn từ vùng đầm lầy Bình Thi ở Tây Nam và Bình Tiên ở Đông Nam chảy qua thị trấn Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, nhận thêm nước của rạch Láng và rạch Giấu đổ ra sông Vàm Cỏ Đông. Sở dĩ được gọi là sông Trà vì hai bên bờ sông mọc rất nhiều cây trà. Hồi thế kỷ XIX, Nguyễn Trung Trực đã có lần tấn công một tiểu hạm của Pháp đậu trên sông Trà. Tuy trận đánh không lớn, nhưng là pháo hiệu mở đầu cho cuộc đấu tranh của người dân Đức Hoà.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt