<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Tốt Động

Làng ở tổng Mỹ Lương, huyện Chương Đức, trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, ở phía Đông sông Bùi. Cuối năm 1426, quân Minh do Vương Thông cầm đầu chia làm 3 đường tiến vào nước ta.  Các tướng quân của Lê Lợi, chia quân phục sẵn ở Tốt Động và Chúc Động, phá tan quân giặc. Trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi viết: “Tốt Động thây chất đầy nội, nhơ để nghìn năm”, chính là chỉ địa danh này.

Đình làng Tốt Động được xây dựng năm 1493, sửa chữa lớn năm 1930. Đình thờ Đỗ Bí và Lê Ngân. Hai ông đều là các tướng của Lê Lợi có công trong chiến thắng Tốt Động.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt