<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kênh Trà Cú Thượng

Kênh nối liền hai con sông Vàm Cỏ ĐôngVàm Cỏ Tây, chảy qua địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đây là tuyến lưu thông thủy và nguồn cung cấp nước tưới quan trọng của huyện.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt