<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Trà Dôm

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1979, tại thôn I, xã An Phú,  thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; cũng gọi là di chỉ Plai-Prôm. Là một di chỉ cư trú và mộ chum. Ngoài chum gốm còn có một số đồ đá như lưỡi cuốc và rìu có vai, cùng nhiều gốm vỡ vụn. Trà Dôm thuộc hậu kỳ đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt