<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Tham Xung Thần

Đền thờ Tham Xung Thần ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông người Châu Hoan, làm tướng thời thuộc Tùy. Ông đem quân đi đánh giặc, bị chém đứt đầu, nhưng vẫn cố lắp đầu phóng ngựa về bờ sông Cổ Định quê hương mới chịu chết. Dân địa phương cảm kích lập đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt