<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Tham Xung

Đền ở phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Tham Xung là tên tự của Lê Hữu, tục gọi Chàng út con trai út thái thú Cửu Chân Lê Ngọc. Đầu thế kỷ 7 Lê Hữu cùng hai anh ruột và chị gái nổi binh chống ách đô hộ nhà Đường bị tử trận.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt