<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Thai Thai

Rạch ở xã Phú Mỹ Hưng, vùng chiến khu Hố Hò, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, từ ranh giới Tây NinhPhú Mỹ Hưng chảy vào sông Sài Gòn. Thai thai vốn là một giống bắp ngắn ngày. Có lẽ trước kia nơi đây có nhiều người trồng loại bắp này. Trong Monographie de laprovince Gai Dinh, tại vùng này có rạch Thai Thôn. Phải chăng in sai?


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt