<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tây Hồ

Hồ Tây Hồ thuộc huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Sau điện Lam Kinh, lấy Tây Hồ làm “não” giống như hồ Tây ở Thăng Long. Hồ rất rộng lớn, nước ở các ngả đều chảy vào hồ đó. Có con sông phát nguyên từ hồ ấy chạy vòng trước mặt, lòng sông có những viên đá nhỏ, trơn và nhẵn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt