<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Tây Ninh

Rạch chảy từ chân núi Bà Đen theo hướng Bắc Nam qua TX Tây Ninh và sông Vàm Cỏ Đông giáp với huyện Châu Thànhhuyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cách thị xã Tây Ninh 10km.

Rạch Tây Ninh xuyên suốt từ đầu thị xã đến sông Cái, thuyền bè lưu thông dễ dàng. Vào thời kỳ xe cộ chưa có nhiều như ngày nay, ghe thương hàng cá tỉnh đã chở phân tro, cá mắm lên Tây Ninh bán và mua về những mặt hàng lâm thổ sản của Tây Ninh. Bên cạnh đó, còn có tàu đò đưa khách đi Bến Kéo, Bến Cầu, Gò Dầu và các tỉnh khác.

Có một bến ngay ở rạch Tây Ninh, cách Cầu Quan khoảng 1 km về hướng bắc là điểm trao đổi hàng hóa giữa công đồng dân cư trong vùng. Do đó, bến được mang tên là Bến Trường Đổi cho đến ngày nay.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt